ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน - www.movenpick.com


เรา เมอเวินปิก โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เอจี ("โรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิค" หรือ "เรา") ขอขอบคุณที่สนใจเว็บไซต์และบริษัทของเรา การใช้งานหรือการเข้าชมเว็บไซต์ถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานที่ระบุไว้ในที่นี้ ("ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน") ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว. เราขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การใช้งานหรือการเข้าชมเว็บไซต์นับจากนี้ถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ดังนั้น กรุณาขอคำปรึกษาเราเกี่ยวกับ นโยบายความเป็นส่วนตัว รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานอย่างเป็นประจำ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานฉบับภาษาอังกฤษ มีผลบังคับใช้ก่อนฉบับแปล

1. เนื้อหา การเชื่อมโยง และความรับผิด

โรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิคระมัดระวังอย่างเต็มที่เพื่อความมั่นใจในความถูกต้องของข้อมูลที่เผยแพร่ในเว็บไซต์ อย่างไรก็ตาม โรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิคจะไม่รับผิดชอบหรือยอมรับผิดใด ๆ ด้านความเหมาะสมกับเวลา ความถูกต้อง หรือความสมบูรณ์ของข้อมูลนี้

โรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิคไม่มีอำนาจเหนือเนื้อหาของเว็บไซต์ภายนอกซึ่งเชื่อมโยงกับเว็บไซต์นี้ ไฮเปอร์ลิงก์ที่ไปยังเว็บไซต์ภายนอกบ่งบอกว่าไม่รองรับเนื้อหาเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง โรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิคจะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ อันเป็นผลมาจากการใช้งานเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง

โรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิคจะไม่รับผิดชอบความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ อันเกิดจากการใช้หรือความขัดข้องในการใช้ข้อมูลที่ให้ไว้ในเว็บไซต์ เว้นแต่ความเสียหายหรือความสูญเสียดังกล่าวเกิดขึ้นจากเจตนาหรือความประมาทเลินเล่อโดยตรง

2. ไม่มีข้อเสนอ

ทั้งเว็บไซต์หรือเนื้อหาจะถือเป็นข้อเสนอผูกมัดที่สร้างขึ้นสำหรับบริการหรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ไม่ได้

3. การจัดการโรงแรม

ข้อมูลและรูปภาพที่เผยแพร่ในเว็บไซต์นี้ ไม่มีเจตนาบ่งชี้ว่าโรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิคควบคุมการดำเนินงานโดยตรงของโรงแรมหรือรีสอร์ทที่อ้างถึงในเว็บไซต์ หรือเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงานหรือการจัดการดังกล่าว

4. สิทธิ์ด้านทรัพย์สินทางปัญญา

เนื้อหาในเว็บไซต์นี้ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์ สิทธิ์ทั้งหมด (รวมถึงสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา) ในหรือกับเนื้อหาเว็บไซต์นี้ยังคงมีสิทธิ์เต็มที่และเป็นทรัพย์สินแต่ผู้เพียงเดียวของโรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิค บริษัทในเครือ หรือผู้ออกใบอนุญาตภายนอก (ตามความเหมาะสม) การสตรีมมิ่ง ดาวน์โหลด ใช้ ผลิตซ้ำ จัดเก็บ หรือส่งข้อมูล โดยเฉพาะข้อความหรือรูปภาพที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากโรงแรมและรีสอร์ทเมอเวนพิคเท่านั้น (ยกเว้นกรณีที่การใช้ดังกล่าวได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาที่บังคับใช้)

5. กฎหมายที่บังคับใช้และสถานที่พิจารณาคดี

ศาลสวิตเซอร์แลนด์ประจำเมืองสำนักงานใหญ่ของเมอเวินปิก โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท เอจี จะมีอำนาจศาลพิเศษเหนือข้อพิพาทที่เชื่อมโยงกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม ดังที่กล่าวข้างต้นจะไม่ถอดถอนคุณจากสถานที่พิจารณาคดีที่ไม่สามารถละเว้นได้ที่คุณได้รับสิทธิ์ตามกฎหมาย ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งานรวมถึงข้อพิพาททั้งหมดที่เกิดขึ้นนั้นจะควบคุมโดยกฎหมายสวิตเซอร์แลนด์ ภายใต้ข้อยกเว้นของกฎหมายที่มีความขัดแย้ง หากคุณจะใช้เว็บไซต์นี้เพื่อจุดประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการใช้เพื่อธุรกิจ การเลือกบังคับใช้กฎหมายข้างต้นจะบังคับใช้ตราบใดที่ไม่ถอดถอนคุณจากสถานที่พิจารณาคดีที่ไม่สามารถละเว้นได้ ซึ่งคุณได้รับสิทธิ์ตามกฎหมายของประเทศที่คุณพำนักอาศัย